gell-servers03.jpgServery od firmy GRANDCOM

 1. Navrhneme riešenie presne pre Vás

 2. Nadštandardný servis a technická podpora

 3. Platformy MS Windows Server, Linux

 4. Možnosť prenájmu alebo leasingu

   

Doménový server

Doménový server spravuje komunikáciu medzi užívateľmi a doménami vrátane procesu užívateľského prihlásenia, autentifikácie a vyhľadávania v adresárových službách. Cieľom je sprehľadniť a centralizovať správu užívateľov v sieti. 

 1. Platforma Microsoft Server 
 2. Natívna alebo virtualizovaná inštalácia

 

File Server

Poskytuje centrálne úložisko dát vo Vašej sieti kam môžete ukladať a zdieľať dáta s užívateľmi vo Vašej sieti. Keď užívateľ požaduje akýkoľvek súbor, môže ho získať zo súborového servera na rozdiel od vymieňania dokumentov medzi počítačmi alebo prostredníctvom emailu.

 1. Stabilné riešenie
 2. Úložisko na technológii RAID 1, 5, 10
 3. Podpora iSCSI
 4. Automatické zálohovanie dát


Telefónna ústredňa

Zabezpečuje hlasovú komunikáciu medzi pracovníkmi Vašej firmy. Plne digitálna ústredňa na platforme VoIP kompletne nahrádza zastaralé analógové pobočkové ústredne. 

 1. Technológia VoIP
 2. Nízko nákladové a zároveň robustné riešenie
 3. IVR (automatický hlasový systém)
 4. Voice mail
 5. Click to Dial
 6. Úspora nákladov
 
 

Mail server

Riadi výmenu správ medzi internými používateľmi a používateľmi mimo vašej firmy. Pre menšie firmy ponúkame prenájom vlastného mail servera v podobe služby.

 1. Možnosť prenájmu
 2. POP3, IMAP, SMTP
 3. Synchronizácia ActiveSync
 4. Synchronizácia s MS Outlook
 5. Antivirus
 6. Antispam
 7. Webmail
 8. Zálohovanie e-mailov

 

Riešenia

Doplnky

 • Zálohovanie dát
 • Monitoring

 

Firewall

Firewall slúži k bezpečnému oddeleniu lokálnej siete od internetovej siete alebo k oddeleniu jednotlivých segmentov siete prípadne DMZ.

 1. Vysoký výkon a zabezpečenie
 2. DMZ (na vyhradenom alebo zdielanom ETH porte)
 3. NAT
 4. QoS - traffic shaping, packet marking
 5. Nastavenie pravidiel podľa požiadaviek zákazníka
 6. Podrobné logovanie prevádzky

 

VPN Server

Umožní Vašim zamestnancom prístup k firemným dátam aj mimo firmy pri zachovaní bezpečnosti Vašich dát. VPN spojenie je šifrované, aby sa zabránilo úniku informácií.

 1. IPSec / L2TP
 2. PPTP
 3. OpenVPN
 4. Rýchla implementácia
 5. Bezpečnosť
 
 

Web proxy server

Web proxy umožňuje kontrolovať obsah webovej prevádzky. Taktiež poskytuje podrobné štatistiky a aktivity jednotlivých užívateľov, zároveň umožňuje vytvárať obmedzenia na prístup k jednotlivým web stránkam.

 1. kontrola prístupu k www stránkam
 2. podrobné štatistiky využívania internetu
 3. možnosť filtrácie cez antivírový program
 4. automatická konfigurácia klientov
 5. transparentná proxy
 
 

Instant Messaging

Umožní Vašim zamestnancom pružne a rýchlo komunikovať formou firemného chatu. Firemný chat umožní komunikovať len uzavretej skupine užívateľov, tým predídete rozptyľovaniu Vašich zamestnancov inými užívateľmi.

 1. Možnosť prenájmu už od 0,5 Eur / užívateľ
 2. Privátna skupina užívateľov
 3. XMPP protokol
HORE