Outsourcing ICT

Outsourcingom sa obecne rozumie odovzdanie vnútropodnikových aktivít externému dodávateľovi. Príkladom môže byť zaistenie účtovníctva externou firmou, alebo práve údržba výpočtovej techniky, alebo informačného systému nejakou treťou firmou.

 1. Nižšie náklady ako zamestnávať vlastného ICT správcu

 2. Garantovaná dostupnosť servisných technikov

 3. Tím špecialistov na jednotlivé IT odvetvia

 4. Znalosť najnovších technológií

 5. Presunutie rizík na dodávateľa

Správa počítačových sietí

Formou outsourcingu poskytujeme službu správy počítačových sietí. Táto služba je predovšetkým určená malým a stredným firmám, ktoré nezamestnávajú vlastného IT správcu.

 1. Správa a servis klientskych staníc

 2. Správa a servis sieťovej infraštruktúry

 3. Správa a servis telefónnej ústredne

 4. Správa a servis zabezpečovacej techniky

Viac informácií získate v rubrike servis.
 

Správa serverov

Neoddeliteľnou súčasťou outsourcingu je starostlivosť o servery. Službu starostlivosti o servery poskytujeme bez rozdielu na veľkosť - správu serverov zabezpečujeme v plnom rozsahu alebo len ako konzultačné služby kde sa o správu stará správca zákazníka, ktorý nás kontaktuje len pri odbornejších úkonoch.

 1. Pravidelné servisné prehliadky

 2. Non-Stop monitoring dostupnosti serverov

 3. Priebežná aktualizácia softvéru

HORE